Sex og religion

Alle har et syn på sex. De aller fleste av oss liker sex, og uten sex ville ingen av oss vært her i dag. Så hvorfor skal sex og religion være så vanskelig? Selv om mange moderne mennesker har utviklet en seksualetikk uten å være pålagt religiøse føringer, er det samtidig slik at de fleste av oss, bevisst eller ubevisst, er påvirket av én eller flere religioner, også når det kommer til sex. Utfordringen i dag er at unge mennesker får blandede signaler når det kommer til sex. Ulike religioner har ulikt syn på sex. Og barn og ungdom som har seksualundervisning på skolen, får bare vite det den enkelte religion eller skole mener er riktig å undervise i. Samtidig er de omgitt av sex på alle kanter. Via TV, reklamer, internett, musikk, og så videre. De fleste religioner forteller om sex i sine skrifter, problemet oppstår når en religion ikke kan stå samlet bak en og samme tolkning.

Hva er sex?

Man skulle kanskje tro dette var et enkelt spørsmål å besvare, men sannheten er at det er utrolig komplekst spørsmål. Vi lever i et samfunn hvor sex er blitt en naturlig del av hverdagen, vi ser det på TV og film, vi hører sanger på radio, og i media diskuteres sex hver dag. Hva som er å anse som en seksuell akt har endret seg enormt de siste 50 årene. Mye takket være elendig seksualundervisning og regioner som ikke er klare for modernisering.

Ta for eksempel Bill Clinton. Den tidligere presidenten i USA og på et tidspunkt; verdens mektigste mann. Han hadde utallige ganger oralsex med en av sine medhjelpere, og da han sto på TV foran en hel verden og sa ”I did not have sexual relations with that woman” kunne han si det med strakt ansikt, og rak rygg. Hvorfor? Jo fordi det er et utbredt syn innenfor kristendommen at oralsex ikke er å anse som ordentlig sex. Kirken sier at vaginal sex er kun lov når begge parter er gift, og det med hverandre, selvsagt. Siden Presidenten på dette tidspunkt var gift kunne han ikke ha vaginal sex med andre en sin kone. Derimot er kirkens syn at han nærmest fritt kan ha så mye oralsex han bare makter.

Tillat eller fordømt?

Alle religioner har en rekke lover og regler når det kommer til sex. I enkelte religioner er man påbudt å ha sex med sin partner, i andre er det å anse som synd om partene kysser under akten. Det er også skrifter som forteller at kvinnen er forpliktet til å gi sin mann sex når han måtte ønske det, men kvinnen selv har ikke lov å nyte den seksuelle akten. I de fleste moderne samfunnslag kalles dette i dag voldtekt. Skal man tyde religioner og deres syn på sex må man faktisk dele det hele opp i mannlig heteroseksuell sex og kvinnelig heteroseksuell sex. Dette høres kanskje rart ut, men sannheten er at de ulike religionene har så mange ulike tolkninger på hva som er tillatt eller ikke. Enkelte seksuelle handlinger i et heteroseksuelt forhold kan være forbeholdt bare mannen i forholdet, mens andre regler er utelukkende forbeholdt kvinnen. Det er vanskelig å se for seg hvordan verden ville vært om alle mennesker skulle fulgt de religiøse reglene når det kommer til sex. Hadde menneskeheten i det hele og det store eksistert lengre?

Homoseksualitet

Holdninger til homoseksualitet varierer enormt innen de forskjellige religionene. I kristendommen, jødedom og islam, finner man en meget negative holdninger til homoseksualitet. Dette gjelder både i skrifter og i kirkens holdinger. Mange vil hevde disse religionene er hyklerske, da vi vet at diskret homoseksualitet på siden av et heterofilt ekteskap har ofte har blitt tolerert av både kirken og dens ledere. Videre har religioner ulikt syn på sex mellom to kvinner. I kristendommen er også sex mellom to kvinner fordømt, men ser man til koranen, nevnes ikke sex mellom to kvinner som noe som skal fordømmes. Går man videre til buddhismen og hinduismen, blir det hele mer utydelig. Skriftene sier ikke noe konkret om sex mellom to mennesker av samme kjønn er lov eller ikke, men det er en rekke fortellinger om sex mellom guder av samme kjønn. Tolk det som man selv vil.