Derfor elsker vi japansk bondage

Japansk bondage blir ofte omtalt som shibari eller kinbaku. Ordet shibari er japansk og betyr “å binde”, og Kinbaku betyr “binde stramt“. På tross av at begge ordene er japanske, er det først ganske nylig at Shibari er forbundet med bondage i Japan, der har man foretrukket å benytte navnet Kinbaku. Fra gammelt av ble ikke shibari benyttet som forklaring på bondage, da ordet i seg selv er generelt og man kan like gjerne snakke om å fortøye en båt som å binde opp sin partner. Det var først på 1990-tallet at ordet ble tatt i bruk i vesten og i dag benyttes begge ordene primært om bondage.

Hvorfor bondage?

Det finnes ikke noe fasitsvar på hvorfor enkelte mennesker liker bondage. Vi kan alle ha våre egne meninger om saken, men det er noen fellestrekk som gjentar seg. Den som blir bundet får ofte følelsen av å være hjelpeløs og ydmyket, man mister kontrollen og overlater all styring til en annen. Man gir slipp på et ansvar, som mange liker å kalle det. Den som er bundet opp vil da ikke kunne klare å forhindre hva den dominante gjør med vedkommende. Nettopp den tapte kontrollen kan føre til en ny høyde av ekstase hos mange som prøver bondage. Bondage må alltid ha en dominerende part og en underdanig part, men begge trenger ikke nødvendigvis oppleve det som en seksuell affære. Det er mange som foretrekker at den dominante bare fokuserer på spillet og de underdaniges nytelser.

Japansk bondage VS Europeisk bondage

Bondage kan være så mye, men i bunn og grunn snakker man om to grunnteknikker. Den Japanske/Orientalske og den vestlige/Europeiske teknikk. Japansk bondage vektlegger hva bondagen i seg selv gjør for den som er bundet, mens den europeiske legger mer vekt på hva man kan gjøre med den som er bundet.

Med andre ord, japansk bondage er mer bare for den som blir bundet. Hele hensikten er å drive personen til nye høyder av ekstase, ikke bare seksuelt, ved blant annet å ta fra dem kontroll over situasjon og egen kropp. Den dominerende parten har ikke noe seksuelt utbytte av dette. All fokus er på den som en bundet. Denne utelukkende fokus på den som blir bundet er en av grunnene til at japansk bodage er blitt så populært de senere år. Bondage hvor begge parter oppnår seksuell nytelse ligger nærmere sadomasokisme og er et område mange kan føler ubehag ved å skulle utforske.

Japanske bondage utfordrer den som blir bundet til å gi slipp og tørre å gi den dominerende parten full kontroll. Japansk bondage handler ikke bare om seksuell nytelse. Det spiller på mange andre sanser og ulikt den nyere europeiske bondage som utelukkende fokuserer på sex, kan man ved japansk bondage lære seg å oppnå nytelse på nivåer man aldri før har kjent. Bondage av denne typen kan også være med på å øke nærheten i et forhold, da man må stole 100% på sin partner. Mange som har blitt introdusert for japansk bondage forteller at de bruker det ikke for seksuell nytelse. De bruker det for å sprenge grenser for hva de tillater sin partner å gjøre, og mange sier det har hjulpet dem til å få et atskillig bedre sexliv da de stoler mer på sin partner og tør utforske flere andre aspekter av egen seksualitet.

Tips og råd

Til dem som ønsker å prøve ut bondage, anbefales det å lese seg opp på området og diverse knuter som kan brukes, og ikke brukes. Det er ikke å anbefale at man binder opp sin partner før man har lært seg hvilke knuter man skal bruke og hvordan disse kan frigjøres enkelt.