Bli med inn i det mørke rommet: BDSM sex

Velkommen til den mørke siden. BDSM sex, eller Sadomasochisme som mange kjenner det som, er den raskest voksende seksuelle legning i Norge i dag. Det hele dreier seg i hovedsak om å dominere sin partner eller selv la seg dominere. I mer ekstreme tilfeller av BDSM spiller også smerte en viktig del av handlingen. BDSM sex handler ikke bare om seksuell nytelse, mange bruker det for å spille på andre sanser og for å leve ut ulike fantasier. En grunnleggende regel innen BDSM er at alle parter deltar frivillig og ingen skal trå over grensen for hva som er tillatt.

Sadomasochister, som er det mest allment brukte ordet, er i dag byttet ut med begrepet BDSM. BDSM begrepet forklarer bedre de forskjellige tingene som sadomasochisme tradisjonelt har omfattet. BDSM står for:

  • Bondage og disiplin (BD)
  • Dominans og underkastelse (Submission) (DS)
  • Sadisme og masochisme (SM)

Mange av aktivitetene som faller under BDSM oppleves ofte av miljøet utenfor som ubehagelig, smertefullt eller utført under tvang. Sannheten er dog en helt annen. Alle grener av BDSM utføres som sagt på frivillig basis, og alle deltakere har sitt eget “safeword”. Dette er et ord de kun benytter dersom akten har gått for langt eller de ønsker å avslutte leken. Dette er i de fleste tilfeller ord som den eller de andre som deltar ikke kan ta feil av. Ord som slutt, stopp eller gi deg, brukes ikke som safeword, da det er naturlig del av leken at man underlegger seg den andre og gir uttrykk for misnøye. Et mer naturlig safeword innen BDSM vil for eksempel være om en deltaker roper ut “Frimerke” midt i akten.

BDSM i historien

Historisk sett var BDSM ,eller Sadomasochisme, å anse som en sykdom. Både kirken og de fleste psykiatere anså mennesker som deltok i sadomasochistiske aktiviteter og fantasier som mentalt ustabile. Utøvere av BDSM ble i en årrekke beskrevet i medisinske bøker som mennesker med klinisk signifikante problemer og svekkede sosiale evner som ikke var kapable til å gjennomføre det som var å anse som normale seksuelle akter. BDSM akten i seg selv ble beskrevet som en seksuell sykdom i mange år. Det var først på slutten av 1990-tallet at tilhengere av BDSM begynte å se et skifte i de medisinske miljøene. Sadisme, masochisme og fetisjisme står fremdeles den dag i dag på Verdens helseorganisasjons (WHO) internasjonale liste over psykiatriske diagnoser. Mens miljøet og tilhengere kjemper en kamp om å bli godtatt og ikke utstøtt, har de møtt lite støtte. Så langt i Norden er det bare Danmark (i 1995) og Sverige (i 1997) som har gjort diagnosen “sadomasochsime” ugyldig. Miljøet venter fortsatt på at land som Norge skal følge etter.

Dominans og underkastelse

Seksuelt dominerende mennesker liker å ha kontroll. Helst over andre underdanige mennesker. Det er mange grunner til at noen liker å dominere, mens andre foretrekker å bli dominert. På mange måter har BDSM mange likhetstrekk med andre mer “normale” seksuelle mennesker. De fleste forhold i dag har en dominerende part og en mer underdanig part. Det er ikke nødvendigvis noe galt i det. Alle har sin styrke og innen BDSM foregår som sagt alt på frivillig basis. Det er helt vanlig at mennesker som ser på seg selv som normale seksuelle mennesker, liker når partneren tar litt mer kontroll. Eneste forskjell er at innen BDSM tar man rollene litt lengre, og skillene mellom dominanten og den underdanige er tydeligere, og rollene skifter aldri. BDSM miljøet i Norge og andre europeiske land har vokst enormt de siste 10 årene og de aller fleste leverandører av seksuelle leketøy melder at BDSM utstyr er en økende bestselger. Avansert BDSM er nok ikke for alle, men hvem vet, kanskje nettopp din partner kunne tenke seg å utforske litt mer enn du tror?